Náhradní plnění


Praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob.

CO JE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Obecně lze konstatovat, že na každých 25 zaměstnanců ve firmě musí být zaměstnán 1 zdravotně postižený. V případě, že firma není schopna zaměstnat zdravotně postiženého, musí odvést do státní pokladny za každého 1 nezaměstnaného zdravotně postiženého odvod ve výši cca 63 tis Kč, nebo nakoupit výrobu, služby či zboží ve výši 176.000 Kč bez DPH.

CO SE STANE, KDYŽ NESPLNÍM POVINNÝ PODÍL?

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady práce a inspektoráty práce.

Nákupem výrobků dodávaných naší společností, si zajistíte plnění povinosti ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Pro bližší informace nás kontaktujte na info@nirakrelax.cz